Autorzy i partnerzy projektu

Projekt “Odczytać nieczytelne” został zrealizowany dzięki współpracy następujących podmiotów i osób:

Katedra Zabytkoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą była odpowiedzialna za realizację pierwszego etapu projektu. Obejmował on przetłumaczenie na język polski podręcznika do nauki pisma neogotyckiego autorstwa Haralda Süßa oraz opracowanie zeszytu ćwiczeń przeznaczonego specjalnie dla polskich użytkowników archiwów.

Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą był odpowiedzialny za drugi etap projektu, obejmujący przygotowanie obu publikacji do druku i pozyskanie środków na ten cel.

Archiwum Państwowe w Poznaniu udostępniło ze swoich zasobów skany materiałów archiwalnych, które zostały wykorzystane w zeszycie ćwiczeń. Pracownicy Archiwum, Beata Karwalska oraz Stefan Olejniczak, dokonali ponadto transkrypcji wybranych fragmentów materiałów archiwalnych, stanowiących przedmiot proponowanych ćwiczeń.

Fundacja Dobro Kultury jest wydawcą podręcznika i zeszytu ćwiczeń do nauki pisma neogotyckiego.

Firmie Piktogram Polska zawdzięczamy piękną szatę graficzną obu książek.

Autorką kaligrafii umieszczonych w zeszycie ćwiczeń oraz na okładkach obu książek jest Ewa Landowska.

O nas:

dr hab. Izabella Parowicz – pracownik naukowy Katedry Zabytkoznawstwa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i koordynator studiów podyplomowych “Ochrona Europejskich Dóbr Kultury”. Genealog z ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem. Pomysłodawca i kierownik projektu “Odczytać nieczytelne”. Współautorka zeszytu ćwiczeń do nauki pisma neogotyckiego.

dr Joanna Drejer – historyk sztuki i architektury, zabytkoznawczyni, od lat związana z Collegium Polonicum i z Uniwersytetem Europejskim Viadrina. Tłumaczka podręcznika i współautorka zeszytu ćwiczeń do nauki pisma neogotyckiego.

Darczyńcy:

Projekt został współfinansowany ze środków Fundacji SANDDORF w Ratyzbonie oraz ze środków Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów na podstawie uchwały Bundestagu.

logi